Ik slaap now!

IK SLAAP NOW!

projekt aplikacji mobilnej

Stop AIDS Now! to niezależna holenderska organizacja pozarządowa. Oferuje opiekę, leczenie i możliwości zbiórek dla osób dotkniętych HIV i AIDS, oraz wspiera inicjatywy prewencyjne.Stop AIDS Now! działa w zakresie walki z ubóstwem, przeciwdziałając wykluczeniu oraz odpowiada na epidemie AIDS w krajach szczególnie narażonych. Czasowo skupiają się na kobietach, młodzieży oraz dzieciach z najciężej dotkniętych grup.
Byliśmy odpowiedzialni za zaprojektowanie aplikacji, która w łatwy sposób umozliwi wsparcie sierot.

KLIENCI

– ECREATION
– SOA AIDS NEDERLAND

aplikacja mobilna Ik slaap now!
ik slaap now
aplikacja mobilna Ik slaap now!