Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski

Spot ogłaszający konkurs architektoniczny i wystawienniczy

Muzeum Historii Polski przybliża odbiorcom istotne tematy polskiej historii. Szczególny nacisk kładzie na tematykę wolności , instytucji i ruchów obywatelskich czy walki o niepodległość. Muzeum prowadzi liczne działania edukacyjne i akcje dotyczące polskości.

Kształtuje tym samym wrażliwość ludzi świadomych i otwartych na świat. Muzeum aktywnie uczestniczy także w wielu projektach międzynarodowych. MUZHP organizuje wiele niestandardowych inicjatyw i zachęca w ciekawy sposób odbiorców do wzięcia w nich udziału.

Realizacja spotu informacyjno-promocyjnego

Dla jednego z takich przedsięwzięć zrealizowaliśmy spot informujący o konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej i wystawienniczej wystawy. Mieliśmy za zadanie w sposób atrakcyjny i nowoczesny połączyć ze sobą informacje o konkursie, przedstawienie i charakter samego miejsca wraz z wyeksponowaniem wydarzenia historycznego oraz jego wagi. Tematem przewodnim było symboliczne Pojednanie między Polską, a Niemcami, które miało miejsce 12 listopada 1989 w Krzyżowej pod Wrocławiem.