PON UJ w Londynie

Film promujący polskich naukowców

Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie

Krótki film przybliżający sylwetki polskich naukowców i wynalazców

Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie powstał w celu popularyzowania polskiej nauki w Wielkiej Brytanii. Ta inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego powstała w odpowiedzi na wzrastającą aktywność polskiej emigracji na Wyspach i częste wizyty Brytyjczyków w naszym kraju. PON UJ swoimi działaniami wspiera pracę oraz osiągnięcia zarówno pracę polskich jak i brytyjskich naukowców prowadzących badania w Polsce.

Innym istotnym elementem działań PON UJ jest aktywizacja polskich środowisk emigracyjnych i stworzenie interesującej oferty edukacyjnej dla Polaków w Wielkiej Brytanii oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku naszych rodaków za granicami.

Five Minds of Polish Science

Film promujący polskich naukowców

PON UJ w Londynie powierzył nam interesujący projekt, czyli zrealizowanie krótkiego materiału dokumentalnego przedstawiającego pokrótce sylwetki i osiągnięcia polskich mało znanych naukowców oraz wynalazców na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W związku z tym projektem przygotowaliśmy materiał od strony merytorycznej i realizatorskiej. W krótkim dokumencie przedstawiliśmy sylwetki: Józefa Hoffmana – wybitnego polskiego kompozytora i wynalazcy, Stefana Kudelskiego – twórcy rewolucyjnego magnetofonu Nagra, Jacka Karpińskiego – nazywanego „polskim Billem Gatesem”, profesora Andrzeja Czyżewskiego – znakomitego naukowca, którego wynalazek został okrzyknięty Innowacją Roku oraz Marcina Jakubowskiego założyciela Open Source Ecology.

Film znalazł się w kilkudziesięciu serwisach internetowych w Polsce i za granicą. Był wyświetlany także podczas licznych konferencji dotyczących polskich naukowców i ich działalności za granicą oraz podczas spotkań dotyczących kwestii polskiej emigracji. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tym edukacyjnym projekcie promującym polską naukę i jej przedstawicieli poza granicami naszego kraju.